ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αχιλλέα, Ο Δίας αρπάζει μια νέα γυναίκα


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 41,5 εκ., 450-440 π.Χ., Boston, mfa, 01.8077

 

Ο Δίας τρέχει προς τα δεξιά, κρατώντας οριζοντίως ένα σκήπτρο στο δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό αγγίζει τον ώμο μιας γυναίκας που τρέχει να σωθεί, έχοντας το κεφάλι της γυρισμένο προς τα πίσω. Ο θεός φορά ένα κοντό μανδύα που κρέμεται πάνω από τον δεξιό του ώμο και τον αριστερό του βραχίονα. Τρεις μακροί βόστρυχοι κρέμονται πάνω στο στήθος του. Η νέα φορά ιωνικό χιτώνα με κόλπο και ιμάτιο και στο κεφάλι της έχει ένα διάδημα με τέσσερα φύλλα.

 

Ζωγράφος του Αχιλλέα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός