ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αίγισθου, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας


 

Υδρία ύψος 27,8 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Malibu, The J. Paul Getty Museum 86.AE.230

 

Κάτω από ένα δέντρο ο Ηρακλής παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας.

 

Ζωγράφος του Αίγισθου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Malibu, The J. Paul Getty Museum δεσμός