ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αίγισθου, Ο Απόλλωνας σκοτώνει τον Τιτυό


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 50,4 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G164

 

Από αριστερά ο Απόλλωνας με ξίφος και τόξο επιτίθεται εναντίον του Τιτυού που προσπαθώντας να ξεφύγει έχει πέσει ακουμπώντας στο έδαφος το δεξιό του γόνατο. Πίσω από τον Τιτυό η Λητώ.

Σύμφωνα με τον μύθο ο Τιτυός είδε τη Λητώ στην Πυθώ (το παλιό όνομα των Δελφών), την πόθησε και της επιτέθηκε. Εκείνη ζήτησε βοήθεια από τα παιδιά της, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.

Στην άλλη όψη του αγγείου μια γυναίκα καταδιώκει γέροντα.

 

Ζωγράφος του Αίγισθου

 

Ζωγράφος του Αίγισθου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός