ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αισχίνη, Νέα


 

Λήκυθος ύψος 19.05 εκ., 475-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1842,0728.990/E609

 

Στο αγγείο εικονίζεται με νέα με δωρικό χιτώνα που ανασηκώνει την άκρη του.

 

Ζωγράφος του Αισχίνη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός