ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αισχίνη, Νέος και νέα


 

Αλάβαστρο ύψος 16.9 εκ., 470-460 π.Χ., Βοστόνη, mfa 01.8122

 

Ένας νέος απλώνει το χέρι του να πάρει ένα δίχτυ που του δίνει μια γυναίκα, που μάλλον θα πρέπει να το έχει μόλις βγάλει από το κουτί που κρατά στο άλλο της χέρι. Ανάμεσά τους μια λάρνακα.

 

Ζωγράφος του Αισχίνη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βοστόνη, mfa δεσμός