ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αισχίνη, Νέος


 

Λήκυθος ύψος 20,5 εκ., 460-450 π.Χ., Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger IV 3214

 

Νέος με χλαμύδα, πέτασο και δόρυ.

 

Ζωγράφος του Αισχίνη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger δεσμός