ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αισχίνη, Άνδρας με βάρβιτο


 

Λήκυθος ύψος 17.5 εκ., 470-460 π.Χ., Βοστόνη, mfa 2001.179

 

Ένας στεφανωμένος γενειοφόρος άντρας χτυπάει με το πλήκτρο τις χορδές μιας βάρβιτου.

 

Ζωγράφος του Αισχίνη

 

Πηγές: Βοστόνη, mfa δεσμός