ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αλκίμαχου, Πολεμιστής


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 31,75 εκ., περ. 460-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1836,0224.90/E286

 

Το αγγείο διακοσμείται και στις δύο πλευρές με πολεμιστές. Στην εικόνα που ακολουθεί βάρβαρος πολεμιστής με δύο δόρατα, δερμάτινο κράνος, κοντό χιτώνα και δέρμα ζώου ριγμένο στην πλάτη.

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός