ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αλκίμαχου, Πολεμιστής


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 33,02 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1867,0508.1055/E306

 

Στο αγγείο παριστάνεται γυμνός πολεμιστής καθώς κινείται για επίθεση. Φορά κράνος, στο αριστερό χέρι κρατά ανασηκωμένη την ασπίδα και στο δεξί δόρυ. Στη μέση του κρέμεται το ξίφος του.

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός