ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αλκίμαχου, Πολεμιστής καταδιώκει γυναίκα


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 31,6 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Αγία Πετρούπολη, The State Hermitage Museum ГР-8244

 

Ένας πολεμιστής με δόρυ και ασπίδα ετοιμάζεται να αρπάξει από το χέρι μια νέα. Πίσω του παρακολουθεί τη σκηνή μια άλλη νέα.

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Αγία Πετρούπολη, The State Hermitage Museum δεσμός