ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Καρλσρούης, Οικιακή σκηνή


 

Πελίκη ύψος 22 εκ., 460-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1824,0501.13/E40

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται στα αριστερά κλισμός και μπροστά μια νέα με χιτώνα, ιμάτιο και στα μαλλιά κεκρύφαλο. Κρατά στο δεξί χέρι λουλούδι και στο αριστερό ένα κωνικό αντικείμενο. Μπροστά της στέκεται μια μικρή με κοντά μαλλιά, χιτώνα χωρίς μανίκια και κρατά ταινία και πλημοχόη. Ανάμεσά τους ένας κύκνος. Διακρίνεται η επιγραφή ΛΑΧΗΣ ΚΑΛΟΣ.

Στη β' πλευρά εικονίζεται νέα με χιτώνα, ιμάτιο και στα μαλλιά σάκκο. Κρατά μήλο και καθρέφτη.

 

Ζωγράφος της Καρλσρούης

 

Ζωγράφος της Καρλσρούης

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός