ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Καρλσρούης, Νίκη


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 28.9 εκ., περ. 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 06.1021.129

 

Άλλο ένα πολύχρωμο αγγείο. Η Νίκη με χιτώνα και ιμάτιο πετά κρατώντας στα χέρια της ταινία.

 

Ζωγράφος της Καρλσρούης

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός