ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Καρλσρούης, Επεξεργασία μαλλιού


 

Λήκυθοι περ. 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, 41.162.147, 41.162.145

 

Στις δύο αυτές ληκύθους εικονίζεται γυναίκα με καλάθι, καθώς επεγεργάζεται μαλλί για το γνέσιμο.

 

Ζωγράφος της Καρλσρούης

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός δεσμός