ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Σικάγου, Νέοι αθλητές


 

Οινοχόη ύψος 20 εκ. 24,5 εκ. με τη λαβή, 450 π.Χ., Boston, mfa, 13.191

 

Δύο νέοι γυμνοί αθλητές. Αυτός στα αριστερά στέκεται κατενώπιον και κοιτά προς τα δεξιά του, προς το συναθλητή του, δίνοντας με το δεξί του χέρι μια στλεγγίδα. Ο αθλητής στα αριστερά στέκεται πλάγια με τα χέρια ενωμένα. Ανάμεσά τους ένας σκύλος.

Πάνω από τα κεφάλια τους υπάρχει η επιγραφή ΑΛΚΙΜΑΧΟΣ ΚΑΛΟΣ.

 

Ζωγράφος του Σικάγου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός