ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Σικάγου, Σκηνή λατρείας του Διονύσου


 

Στάμνος με καπάκι ύψος 35,4 εκ., περ. 450 π.Χ., Μόσχα, Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών (Πούσκιν) М-1291, М-1292

 

Και οι δύο όψεις του αγγείου είναι διακοσμημένες με σκηνή από διονυσιακή λατρεία. Σύμφωνα με το Beazley Archive ίσως να είναι στιγμή από τα Λήναια. Στη μια όψη εικονίζονται τρεις γυναικείες μορφές. Μπροστά από ένα τραπέζι στο οποίο είναι τοποθετημένος ένας στάμνος βρίσκεται μια νέα κρατώντας στο αριστερό χέρι κάνθαρο. Απέναντί της μια δεύτερη νέα παίζει δίαυλο. Αριστερά εικονίζεται μια νέα φορώντας νεβρίδα.

 

Ζωγράφος του Σικάγου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Μόσχα, Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών (Πούσκιν) δεσμός