ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Deepdene, Σάτυρος και Μαινάδα, Διόνυσος και Μαινάδα


 

Πελίκη ύψος 27,94 εκ., βρέθηκε στη Νόλα, περ. 480-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1865,0103.16/E377

 

Στη μία όψη του αγγείου ένας Σάτυρος φοράει τις περικνημίδες, έχοντας φορέσει ήδη κράνος. Ετοιμάζεται για μάχη εναντίον των Γιγάντων. Μπροστά του μια Μαινάδα κρατάει θύρσο, ενώ έχει στο χέρι της πάρδαλη.

Στην άλλη όψη ο Διόνυσος κρατώντας διχαλωτό κλαδί κισσού κάνει σπονδή από κάνθαρο. Μπροστά του Μαινάδα με θύρσο.

 

Ζωγράφος του Deepdene Ζωγράφος του Deepdene

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός