ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Deepdene, Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο


 

Στάμνος ύψος 32,41 εκ., περ. 480-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 18.74.1

 

Στη μια όψη εικονίζεται η φτερωτή Ηώ καθώς καταδιώκει τον Κέφαλο. Πίσω από την Ηώ ένας ασπρομάλλης γέροντας.

Στην άλλη όψη του αγγείου τρεις νέοι συζητούν.

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός