ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Δίνου, Οι άθλοι του Θησέα


 

Καλυκόσχημος κρατήρας περίπου 430 π.Χ., Oxford, Ashmolean Museum, 1937.983

 

Η πάνω ζώνη του αγγείου απεικονίζει τους άθλους του Θησέα.

Η κάτω ζώνη παριστάνει Σάτυρους με πυρσούς να χαιρετούν τον Προμηθέα που φέρνει τη φωτιά από τον ουρανό.

 

 

Στα αριστερά διακρίνεται ο Θησέας που βρίσκει τα όπλα του, ανασηκώνοντας τον βράχο. Στο μέσο ο άθλος με τον ταύρο του Μαραθώνα. Στη συνέχεια η γουρούνα του Κρομμυώνα με τη γριά Φαία που την έτρεφε.

 

Ζωγράφος του Δίνου, Οι άθλοι του Θησέα

 

Στα αριστερά η γουρούνα του Κρομμυώνα με τη γριά Φαία που την έτρεφε. Ακολουθεί ο Ποσειδώνας. Στα δεξιά διακρίνεται ο ληστής Δαμάστης, γνωστός ως Προκρούστης, ξαπλωμένος σε κρεβάτι.

 

Ζωγράφος του Δίνου, Οι άθλοι του Θησέα

 

 

Στα αριστερά διακρίνεται ο ληστής Δαμάστης, γνωστός ως Προκρούστης, ξαπλωμένος σε κρεβάτι. Ακολουθεί η Αθηνά και μετά ο Σκίρωνας που ανάγκαζε τους ταξιδιώτες να του πλύνουν τα πόδια.

 

Ζωγράφος του Δίνου, Οι άθλοι του Θησέα

 

Στα αριστερά ο Θησέας και ο ληστής Σίνης, γνωστός ως Πιτυοκάμπτης, που κρεμούσε τους περαστικούς σε πεύκο. Δεξιά ο Θησέας καθώς ανασηκώνει τον βράχο και βρίσκει τα όπλα του

 

Ζωγράφος του Δίνου, Οι άθλοι του Θησέα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός