ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Δίνου, Αθλητές που γυμνάζονται


 

Δίνος ύψος 27,7 εκ., 430-420 π.Χ., Boston, mfa, 96.720

 

Οκτώ γυμνοί νέοι εξασκούνται στο ακόντιο, την πυγμαχία, το άλμα εις μήκος, και στη δισκοβολία. Δύο εκπαιδευτές, φορώντας μανδύες και κρατώντας μπαστούνια, τους παρατηρούν. Ένας μουσικός, παίζει δίαυλο δίνοντας το ρυθμός για τη ρίψη του ακόντιου. Δεξιά και αριστερά δύο λευκές γραμμές απεικονίζουν ίσως τα όρια του χώρου.

 

Ζωγράφος του Δίνου

 

Ζωγράφος του Δίνου

 

Ζωγράφος του Δίνου

 

Ζωγράφος του Δίνου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Boston, mfa δεσμός