ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Νάνου, Δίας και Νίκη


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 33,3 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 378

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται η Νίκη καθώς σερβίρει κρασί από μια οινοχόη στη φιάλη που κρατά ο Δίας.

Στην άλλη πλευρά εικονίζεται νέος.

 

Ζωγράφος του Νάνου Ζωγράφος του Νάνου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός