ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ζωγράφος των Ελευσινίων, Συμβούλιο των θεών πριν από τον Τρωικό πόλεμο


 

Πελίκη στιλ Κερτς, ύψος 44,5 εκ., 360-350 π.Χ., Αγ. Πετρούπολη, The State Hermitage Museum, 1793

 

Στην κύρια όψη εικονίζεται ο Δίας να κάθεται σε θρόνο, κρατώντας στο αριστερό του χέρι το σκήπτρο και να ακούει την Θέμιδα που εικονίζεται να κάθεται αριστερά. Πάνω από τη Θέμιδα ο Ερμής και στα δεξιά η Αθηνά. Ανάμεσα στο Δία και στην Αθηνά μια φτερωτή Νίκη και γύρω άλλες θεότητες.

 

Συμβούλιο των θεών πριν από τον Τρωικό πόλεμο

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός