ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Επιμήδη, Μάχη του Θησέα με τις Αμαζόνες (επώνυμο αγγείο)


 

Στάμνος ύψος 35,56 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 450-440 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1836,0224.115/E450

 

Δεξιά ο Θησέας με χλαμύδα, ασπίδα, ξίφος στη θήκη, δόρυ και κράνος επιτίθεται εναντίον έφιππης Αμαζόνας. Η Αμαζόνα φορά αναξυρίδες, κίδαρη (περσικό καπέλο), χιτώνα και χλαμύδα.

Στην άλλη πλευρά ένας άντρας ανάμεσα σε δύο νέες.

 

Ζωγράφος του Επιμήδη

 

Ζωγράφος του Επιμήδη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός