ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Επιμήδη, Νίκη


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 31,6 εκ., περ. 440 π.Χ., Βαλτιμόρη, The Walters Art Museum 48.53

 

Στο αγγείο εικονίζεται άνδρας και Νίκη.

 

Ζωγράφος του Επιμήδη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βαλτιμόρη, The Walters Art Museum δεσμός