ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος του Erbach, Σάτυροι, Μαινάδες (σύμφωνα με την τεχνοτροπία)


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 38,7 εκ., περ. 400-380 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1772,0320.28.+/F75

 

Στη μία πλευρά εικονίζεται διονυσιακός θίασος από τρεις Μαινάδες και δύο νεαρούς Σάτυρους. Δύο Μαινάδες κρατούν τύμπανα, μία θύρσο, ένας Σάτυρος παίζει αυλό κι ο δεύτερος κρατά θύρσο και κάνθαρο.

 

Ζωγράφος του Erbach

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός