ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος του Erbach, Ποσειδώνας-Αμυμώνη


 

Υδρία κάλπις ύψος 44,7 εκ., περ. 400-380 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 56.171.55

 

Στο κέντρο κάθεται ο Ποσειδώνας κρατώντας την τρίαινα και συνομιλεί με τον Έρωτα πίσω από τον οποίο εικονίζεται η Αφροδίτη. Δίπλα του, αγγίζοντας το γόνατό του η Δαναΐδα Αμυμώνη. Πάνω από τον θεό ένα πουλί, ίσως ο Ίυγγας, που διέθετε μαγικές ερωτικές ιδιότητες.

Κάτω ο Απόλλωνας με διχαλωτό κλαδί δάφνης συνομιλεί με Νύμφη (ή με μια άλλη Δαναΐδα) που ακουμπά σε υδρία. Δεξιά ξαπλώνει Παπποσιληνός.

Στον ώμο του αγγείου ένας δεύτερος Έρωτας και μια ακόμη Δαναΐδα με κιβωτίδιο, που ήταν συνήθως δώρο γάμου, παραπέμποντας έτσι τη σκηνή σε μια ερωτική συνάντηση του θεού με την κόρη του Δαναού.

 

Ζωγράφος του Erbach

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός

Καθάριου, Κλεοπάτρα (2000, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) δεσμός