ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος της Ληκύθου της Φρανκφούρτης (Frankfort Acorn), Καθιστή γυναίκα και Έρωτας (επώνυμο αγγείο)


 

Λήκυθος σε σχήμα βελανιδιού, περ. 420-400 π.Χ., Frankfurt, Liebieghaus, 538

 

Ανάμεσα σε δύο ζεύγη γυναικών εικονίζεται καθιστή γυναίκα, ίσως νύφη. Δεξιά της πετά ο Έρωτας. Η γυναικεία μορφή που ακολουθεί ίσως είναι η Αφροδίτη και πιο πίσω μια γυναίκα με λάρνακα και αρύβαλλο. Αριστερά στο πάτωμα είναι ακουμπισμένη μια ακόμη λάρνακα. Ακολουθεί μια γυναίκα με σκήπτρο, ίσως η Ήρα, και μια ακόμη γυναίκα.

Στο χείλος του αγγείου η επιγραφή κεραμέα: ΦΙΝΤΙΑΣ ΑΘΕΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ.

 

Ζωγράφος του Ληκύθου της Φρανκφούρτης (Frankfort Acorn)

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός