ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος της Ληκύθου της Φρανκφούρτης (Frankfort Acorn), Άδωνης, Έρωτας, Ευνομία, Εύκλεια


 

Λήκυθος περ. 420-400 π.Χ., Berlin, Antikensammlung F 2705

 

Στο κέντρο ο Άδωνης δέχεται το φιλί από τον Έρωτα. Αριστερά η Ευνομία κρατώντας καλάθι με διάφορα τρόφιμα. Δεξιά η Εύκλεια.

Πάνω από τα κεφάλια οι επιγραφές: ΕΥΝΟΜΙΑ, [Α]ΔΩΝΙ[Σ], ΕΥΚΛΕΙΑ.

 

Ζωγράφος του Ληκύθου της Φρανκφούρτης (Frankfort Acorn)

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός