ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Ηφαίστου, Ο Έρωτας κυνηγά νέα


 

Πελίκη ύψος 36,9 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1863,0127.1E360

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Έρωτας να κυνηγά νέα. Στην άλλη πλευρά δύο νέοι.

 

Ζωγράφος του Ηφαίστου Ζωγράφος του Ηφαίστου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός