ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Ηφαίστου, Βουζύγης-Όργωμα


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 39,4 εκ., περ. 430-420 π.Χ., Harvard University Art Museums 1960.345

 

Στη μια πλευρά του αγγείου απεικονίζεται πιθανόν ο Βουζύγης, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν μυθικός γενάρχης του αθηναϊκού ιερατικού γένους των Βουζυγών και ο πρώτος έζεψε τα βόδια στο άροτρο και όργωσε τη γη. Το άροτρο ήταν δώρο της Αθηνάς, που ταυτίζεται με τη γυναικεία μορφή αριστερά. Ο ασπρομάλλη γέροντας μπορεί να είναι ο Κέκροπας.

Στην άλλη πλευρά εικονίζονται τρεις νέοι.

Ανάμεσα στις μορφές των δύο πλευρών οι επιγραφές: ΔIOKLEΣ HAΛAIEYS KEKΡOΠIAΣ

 

Ζωγράφος του Ηφαίστου

 

Ζωγράφος του Ηφαίστου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Harvard University Art Museums, δεσμός