ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Κλεοφώντος, Σκηνή από θυσία


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 42,3 εκ., περίπου 425 π.Χ., Boston, mfa, 95.25

 

Στο κέντρο της α' όψης, πίσω από ένα βωμό, ένας ιερέας πλένει τα χέρια του σε μια λεκάνη την οποία κρατάει ένας νέος που ονομάζεται Ιπποκλής. Στα αριστερά, πλησιάζουν δύο νεαροί· ο ένας, που ονομάζεται Μαντίθεος, οδηγεί ένα πρόβατο, ενώ ο άλλος, που ονομάζετια Καλλίας, παίζει δίαυλο. Στα δεξιά ένας γενειοφόρος άνδρας, ο Αρεσίας, στέκεται προσοχή, κρατώντας ένα ραβδί. Όλοι τους είναι σταφανωμένοι με στεφάνι από φύλλα.

Στη β' όψη, ένας γενειοφόρος σάτυρος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μαινάδες οι οποίες κρατούν θύρσο.

 

Ζωγράφος του Κλεοφώντος

 

Ζωγράφος του Κλεοφώντος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός