ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Lewis, Διόνυσος, Σάτυρος, Μαινάδα


 

Σκύφος ύψος 18,3 εκ., 470-460 π.Χ., Μόσχα, Πούσκιν, Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών, II 1б 600

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας θύρσο να κοιτά προς τα πίσω, στον Σάτυρο που ακολουθεί ο οποίος κρατά με το αριστερό του χέρι καρέκλα που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του, ενώ με το δεξί μεγάλο κάνθαρο. Στην άλλη πλευρά παριστάνονται ένας Σάτυρος και μια Μαινάδα που κρατά πυρσό. Η σκηνή παραπέμπει σε λατρεία του Διόνυσου, ίσως τα Ανθεστήρια.

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Μόσχα, Πούσκιν, Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών,  δεσμός