ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Lewis, Ο Διόνυσος κυνηγά την Αριάδνη


 

Σκύφος ύψος 14,8 εκ., 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 56.171.59

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας θύρσο να καταδιώκει την Αριάδνη, η οποία εικονίζεται στην άλλη πλευρά του αγγείου να φεύγει τρέχοντας, κοιτώντας με αγωνία προς τα πίσω.

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός