ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Λονδίνου D12, Έρωτας


 

Πηνίο διάμετρος 11,8 εκ., ύψος 2,6 εκ., 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου CA 1798

 

Και στις δύο πλευρές του αγγείου εικονίζεται Έρωτας.

 

Ζωγράφος του Λονδίνου D12

 

Ζωγράφος του Λονδίνου D12

 

Ζωγράφος του Λονδίνου D12

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός