ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Λονδίνου D12, Έρωτας


 

Αστράγαλος ύψος 10 εκ., 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 40.11.22

 

Οι αστράγαλοι ήταν δημοφιλή παιχνίδια στην αρχαιότητα. Δεδομένου ότι κάθε πλευρά ενός αστράγαλου είχε διαφορετική εικόνα, αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία ποια πλευρά τύχαινε. Τέτοια τυχερά παιχνίδια απέκτησαν επίσης προφητικές ή ερωτικές πτυχές.

Στην εικόνα Έρωτας κτυπά με το πλήκτρο τις χορδές μιας λύρας.

 

Ζωγράφος του Λονδίνου D12

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός