ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Νιοβιδών, Τριπτόλεμος - Δήμητρα - Περσεφόνη


 

Υδρία κάλπις ύψος 47 εκ., διάμετρος 23,8 εκ., 450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 41.162.98

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Τριπτόλεμος επιβαίνοντας στο φτερωτό άρμα του ανάμεσα στην Περσεφόνη και τη Δήμητρα.

 

Ζωγρἀφος των Νιοβιδών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός