ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Οπωρώνος, Κόψιμο φρούτων (επώνυμο αγγείο)


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 44,1 εκ., 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 07.286.74

 

Πέντε γυναίκες μαζεύουν φρούτα από δέντρο που είναι φυτεμένο σε γλάστρα. Η μία από αυτές που μεταφέρει το καλάθι με τη μελανόμορφη τεχνική.

 

Ζωγράφος του Οπωρώνος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός