ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Οπωρώνος, Ο Ιάσονας και το χρυσόμαλλο δέρας


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 29,2 εκ., 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 34.11.7

 

Ο Ιάσονας με την παρουσία της Αθηνάς προσπαθεί να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας από τον δράκο που το φυλάει. Δεξιά ένας σύντροφός του μπροστά στην Αργώ περιμένει τον Ιάσωνα για να αποπλεύσουν.

 

Ζωγράφος του Οπωρώνος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός