ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Οπωρώνος, Διόνυσος


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 29,21 εκ., βρέθηκε στη Φικέλλουρα της Ρόδου, περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1864,1007.100/E344

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Διόνυσος με θύρσο.

 

Ζωγράφος του Οπωρώνος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός