ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Οπωρώνος, Ο Ερμής και ο Ποσειδώνας καταδιώκουν γυναίκες


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 44,5 εκ., 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 06.1021.149

 

Ο Ερμής με το κηρύκειο και ο Ποσειδώνας με την τρίαινα καταδιώκουν γυναίκες.

 

Ζωγράφος του Οπωρώνος

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός