ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Πενθεσίλειας, Περσεφόνη και Σάτυροι


 

Σκύφος ύψος 23 εκ., διάμετρος 23 εκ. π. 450 π.Χ., Boston, mfa, 01.8032

 

Στη μια όψη η Περσεφόνη (;) αναδύεται από το έδαφος ανάμεσα σε δυο Σάτυρους. Στην άλλη όψη μαινάδα με θύρσο και κάνθαρο ανάμεσα σε δύο Σάτυρους.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός