ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Πενθεσίλειας, Νίκη στεφανώνει νέο


 

Πυξίδα 450-430 π.Χ., Boston, mfa, 93.108

 

Μια Νίκη, που πετά, πλησιάζει να στεφανώσει ένα νέο που είναι πεσμένος στα γόνατα και τείνει προς τη Νίκη το δεξί του χέρι. Δεξιά του ένας ακόμη νέος.

Στη συνέχεια μια καθιστή γυναίκα μπροστά σ' ένα καλάθι. Την παρακολουθεί ένας γενειοφόρος άντρας. Πίσω του μια γυναίκα που ανασηκώνει με το αριστερό της χέρι το ιμάτιό της. Στο τέλος της παράστασης ένας βωμός.

Το αγγείο αποδίδεται από το Μουσείο στο εργαστήριο του Ζωγράφου της Πενθεσίλειας

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός