ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Περσεφόνης, Κάστορας και Πολυδεύκης


 

Στάμνος ύψος 45,8 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 388

 

Στη μια όψη του αγγείου εικονίζονται δύο ιππείς. Είναι τα αδέρφια ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Διακρίνονται οι επιγραφές ΚΑΣΣΤΩΡ. ΠΟΛΥΔ[Ε]ΥΚ[Ε]Σ.

Στην άλλη όψη του αγγείου εικονίζεται αναχώρηση πολεμιστή.

 

Ζωγράφος της Περσεφόνης

 

Ζωγράφος της Περσεφόνης

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός