ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Πιστόξενου, Ιππέας, Αναχώρηση πολεμιστών


 

Κύλικα ύψος 13,1 εκ., διάμ. 32,1 εκ., περ. 480-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G108

 

Στο μετάλλιο του αγγείου μέσα σε μαίανδρο που διακόπτεται από έντεκα σταυρούς εικονίζεται ιππέας με θρακική αμφίεση, δόρυ και πέτασο. Στις εξωτερικές όψεις εικονίζεται αναχώρηση πολεμιστών.

Στη μια πλευρά άντρας με θρακική αμφίεση, πίσω του ένας γέροντας που καλύπτεται από άλογο, ακολουθεί οπλίτης με την ασπίδα ακουμπισμένη στον μηρό του κρατώντας την περικεφαλαία του και στο τέλος μια γυναίκα κάνει τη σπονδή με οινοχόη στο δεξί χέρι.

Στην άλλη πλευρά εικονίζονται ένας οπλίτης καθισμένος με ασπίδα και περικεφαλαία κρατώντας ραβδί(;). Μπροστά του κάνει σπονδή μια γυναίκα με τη φιάλη. Ακολουθεί άλογο μπροστά από κίονα που το οδηγεί πεζός άνδρας με θρακική αμφίεση και δύο δόρατα.

Στο εσωτερικό διακρίνεται η επιγραφή ΗΟ Π(Α)ΙΣ Κ(Α)ΛΟΣ.

 

Zωγράφος του Πιστόξενου

 

Zωγράφος του Πιστόξενου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός