ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ομάδα του Πολύγνωτου, Αμαζονομαχία


 

Λουτροφόρος θραύσμα, ύψος 46,4 εκ., 440-430 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 38.11.4a, b

 

Έφιππη Αμαζόνα με θρακική αμφίεση και σκούφο δέχεται την επίθεση δύο αντρών με δόρατα. Ο πρώτος  φορά κράνος, θώρακα και κρατά επιπλέον ασπίδα από την οποία φαίνονται οι ακτίνες ενός άστρου.

 

Ομάδα του Πολύγνωτου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός