ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Σωτάδη, Κροκόδειλος κατασπαράζει νεαρό νέγρο


 

Ρυτό ύψος 26 εκ. 460 π.Χ., Munich, Antikensammlungen, 6203

 

Πάνω σε μια ακανόνιστη βάση ένας νεαρός νέγρος μάταια προσπαθεί να γλιτώσει από έναν κροκόδειλο που τον έχει αρπάξει με τα μπροστινά του πόδια.

Στο επάνω μέρος του δοχείου του ρυτού δυο μαινάδες με θύρσους στα χέρια φέρνουν σε δύσκολη θέση δυο σατύρους.

Στο κάτω μέρος του δοχείου του ρυτού, που διαχωρίζεται από το μέρος με μια ζώνη με μαιάνδρους και σταυρούς, δύο σάτυροι σκαρφαλώνουν στην πλάτη του θηρίου.

"Πρόκειται ασφαλώς για πετυχημένο συνδυασμό πλαστικής και γραπτής διακόσμησης στο ρυτό αυτό, στο οποίο η εναλλαγή σκοτεινών και φωτεινών επιφανειών δίνει περίσσια ζωντάνια" σημειώνει ο Μ. Τιβέριος.

Το ρυτό είναι κατασκευασμένο με τη βοήθεια μήτρας.

Οι χειρονομίες και οι συσπάσεις του προσώπου του παιδιού εκπλήσσουν με τη ζωντάνια και την πιστότητά τους. Ο πόνος του παιδιού δηλώνεται έξοχα με το ανοιχτό στόμα του, που επιτρέπει να φανούν τα λευκά του δόντια.

Ακόμη, εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το σύμπλεγμα του ρυτού συνδέεται με το καθαυτό δοχείο, καθώς η ουρά του κροκόδειλου είναι ταυτόχρονα και η λαβή του ρυτού.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Παρόμοια είναι και τα ρυτά των παρακάτω φωτογραφιών, με διαφορές στις παραστάσεις του πάνω μέρους του ρυτού.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός

Μιχάλης Τιβέριος, Αρχαία Αγγεία (σειρά Ελληνική τέχνη), εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996