ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Σωτάδη, Αστράγαλος


 

Αστράγαλος μήκος 17,2 εκ. περ. 460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1860,1201.2 / Ε804

 

Ένας γενειοφόρος υποδέχεται με έντονες χειρονομίες τρεις γυναικείες μορφές που είναι πιασμένες χέρι χέρι και χορεύουν. Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις αιωρούμενες γυναικείες μορφές. Μία από αυτές ανασηκώνει την άκρη του πέπλου της, ενώ η μεσαία απλώνει με τα χέρια της ένα ιμάτιο πίσω από την πλάτη της.

Τέσσερις μορφές εικονίζονται στην άλλη πλευρά και άλλες τρεις στην επάνω επιφάνεια

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός

Μιχάλης Τιβέριος, Αρχαία Αγγεία (σειρά Ελληνική τέχνη), εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996, σ. 167, 314