ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Σωτάδη, Φιάλη με τζιτζίκι


 

Φιάλη ύψος 4,7 εκ. διάμ. 16,5 εκ. περ. 460 π.Χ., Boston, mfa, 98.886

 

Σύμφωνα με τον Boardman αποτελεί μίμηση ανατολικού σχήματος. Στο εσωτερικό είναι λευκή με ένα τζιτζίκι στον ομφαλό της.

Το καπάκι είναι διακοσμημένο με οκτώ ομόκεντρους κύκλους άσπρου, μαύρου και κόκκινου χρώματος.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός