ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Σωτάδη, Έφιππη Αμαζόνα


 

Ρυτό ύψος 34 εκ., βρέθηκε στο Σουδάν, Boston, mfa, 21.2286

 

Η Αμαζόνα φοράει κράνος με λοφίο. Στο πάνω μέρος τους ρυτού εικονίζονται τέσσερις πολεμιστές, Έλληνες και Πέρσες, σε σκηνή μάχης.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός