ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο


 

Υδρία 470-460 π.Χ., Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη ΓΕ 35417

 

Στο αγγείο εικονίζεται η Ηώ να καταδιώκει τον Κέφαλο.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη δεσμός