ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Φαλακρός γέρος ανάμεσα σε δύο γυναίκες


 

Υδρία ύψος 22,86 εκ., 470-460 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1772,0320.284/E211

 

Ένας φαλακρός γέρος, που κάθεται προς τα δεξιά ανάμεσα σε δύο γυναίκες, κρατά ένα λουλούδι στο δεξί του χέρι· η γενειάδα του υποδεικνύεται μόνο από ένα περίγραμμα με μαύρο χρώμα και τα μαλλιά του με περίγραμμα χρώματος καφέ· γύρω από τα πόδια του, τα οποία είναι τοποθετημένα κάτω από την καρέκλα, φαίνεται ένα ιμάτιο και οι πτυχές ενός χιτώνα, που δεν εμφανίζεται στο πάνω μέρος του σώματός του, με το δεξιό του στήθος και την πλευρά να είναι γυμνά. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού του υπάρχει ένα ορθογώνιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να είναι η λαβή του ραβδιού του που στηρίζεται στον αριστερό του ώμο. Καθισμένη σε ένα τετράγωνο κιβώτιο απέναντί του είναι μια γυναίκα που κρατά με τα δύο χέρια ένα στεφάνι και πίσω του μια δεύτερη γυναίκα, σε μια στάση έκπληξης· και οι δύο γυναίκες φορούν χιτώνα με μανίκια, ιμάτιο και σάκκο. Τα κεφάλια, με βάση την αρχή του ισοκεφαλισμού, βρίσκονται στο ίδιο ύψος είτε για τον καθισμένο γέροντα είτε για τις όρθιες γυναίκες.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός